Adatkezelési szabályzat

 

A VIASAT HUNGÁRIA ZRT., mint a WWW.VIASAT3.HU és a WWW.VIASAT6.HU és a PLAY.VIASAT.HU weboldalak üzemeltetőjének  adatkezelési szabályzata

 

 

Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok és egyéb kötelező erővel nem rendelkező források figyelembevételével készült:

 

• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

• A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

• A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;

 

• Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

 

• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelve

•Az Online Privacy Alliance ajánlásai

 

1. Az adatkezelő neve és nyilvántartási azonosítója

 

Név: Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zrt.

Nyilvántartási azonosító: 01-10-044442

Üzemeltető adatkezelőnek minősül a honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybevevő felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok tekintetében.

 

 

2. Az adatkezelő elérhetőségei

 

Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zrt.

1139 Budapest, Váci út 99.

 

 

3. Adatfeldolgozó megnevezése, címe:

 

Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zrt.

1139 Budapest, Váci út 99.

 

 

4. Az adatkezelés jellege és jogszabályi alapja

 

Internetes honlapon regisztrált felhasználók adatainak kezelése a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint.

 

 

5. A kezelt adatok

 

• 5.1. A felhasználó által a regisztrációkor kötelezően megadott adatok: becenév és e-mail cím. A becenév adatokhoz a portál összes regisztrált felhasználója hozzáfér, a felhasználó által megadott e-mail címhez kizárólag a Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Viasat) fér hozzá.

 

• 5.2. A felhasználó saját döntése alapján szolgáltatásaink igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), amelyek alapján a felhasználó azonosítójához egy profilt rendelünk.

 

• 5.3. A honlap megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve a böngésző és az operációs rendszer típusa is. Az adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

 

• 5.4. A honlap megtekintése során a rendszer anonim látogatóazonosítót, ún. “cookie”-t küld a felhasználó számítógépére. A “cookie” egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el.

 

 

6. Az adatkezelés célja

 

• 6.1. Az 5.1. alatt meghatározott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó felhasználói jogosultságának igazolása.

 

• 6.2. Az 5.2. adatok esetében a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az adatkérés abból a célból történik, hogy tovább javíthassuk szolgáltatásaink színvonalát, illetve másfelől látogatóinknak a testreszabási lehetőségeket kínálhassuk.

Az adatokat a Viasat felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámokat jelenítsen meg. A felhasználó ezen adatkezelésekhez a regisztrációjával hozzájárul.

 

• 6.3. Az 5.3. pont szerint a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Ezen adatokhoz harmadik személy nem férhet hozzá. A Viasat vállalja, hogy a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, illetve azokat kizárólag statisztikai célokra használja, azzal, hogy a felhasználó azonosítására alkalmatlan minőségüket megőrzi.

 

• 6.4. Az 5.4 pont tekintetében a hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testreszabási lehetőségeket.

 

Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, illetve személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes, megfelelő tájékoztatás után adott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 

Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink területén az új ügyfeleinknek egy első üdvözlő üzenetet küldünk, melyben olykor a szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (például felhasználói név és jelszó megerősítése). Ügyfeleink számára - hozzájárulásuktól függően - bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk a műsorszolgáltatásunkkal összefüggő információkról, illetve a honlapon nyújtott új szolgáltatásainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

 

 

7. Az adatkezelés időtartama

 

• 7.1. Az 5.1. és 5.2. pont alatt meghatározott adatok esetében Üzemeltető addig kezeli az adatokat, amíg a felhasználó regisztrációja érvényes. A felhasználó kérésére az erre irányuló törlési kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül az adatok törlésre kerülnek.

 

• 7.2. Az 5.3. pont szerinti adatokat a látogatástól számított 365 napig tárolja a rendszer. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

 

 

8. A személyes adatok törlése

 

Amennyiben a felhasználó adatainak törlését igényli, az erre irányuló kérelmet a honlapon a megfelelő felületre kattintással bármikor eljuttathatja a honlap üzemeltetőjéhez, aki a törlési igény beérkezésétől számított 3 munkanapon belül köteles törölni azokat. Törlés esetén az 5.1. és 5.2. alatt meghatározott adatok nem állíthatók helyre.

A Viasat a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az ügyfelek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. Az e-mail címet ugyanazon a weboldalon találhatják meg, amely oldalon az adott szolgáltatást megrendelték.

 

 

9. A felhasználók jogai és döntési lehetőségei

 

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a web@viasat.hu címre kell eljuttatni, amire 7 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználó bármikor kérheti adatainak törlését vagy zárolását.

Regisztrált felhasználóink részére rendszeres időközönként elküldjük a Viasat3 csatorna Hírlevelét. A Hírlevelet kizárólag azon felhasználóinknak küldjük meg, akik ezirányú igényeiket a regisztráció során jelezték. A hírlevél-szolgáltatásunk biztosítása érdekében kizárólag azt az e-mail címet használjuk fel, amelyet a felhasználó erre a célra megadott.

Amennyiben nem szeretné, hogy az Ön számítógépére az 5.4. pont szerinti azonosító jel kerüljön, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

 

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény 22.§, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt gyakorolhatja, továbbá kérheti a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóságának (NAIH;  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; 1530 Budapest, Pf. 5,) vizsgálatát illetve az alapvető jogok biztosa hivatalának segítségét is (Prof. Dr. Szabó Máté, 1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)

 

A VIASAT3 oldalain szerepelhetnek olyan utalások, ugrópontok (linkek) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a Viasat Hungária Zrt-nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak a Viasat Hungária Zrt-nek nem állnak és nem is állhatnak ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

 

10. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az adatok csak a szerveren tárolódnak, melyhez a fejlesztők és a rendszerüzemeltetők férhetnek hozzá.

A Viasat Hungária Zrt. gondoskodik az adatok védelméről, a jogosulatlan hozzáférés kizárásáról, intézkedéseket tesz az adatok megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, valamint a véletlen megsemmisülése és sérülése ellen.

 

 

11. A szabályzat módosítása

 

A Viasat Hungária Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a módosításról való értesítést követő használattal automatikusan elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen érszrevétele van, kérjük, forduljon bizalommal a moderátorunkhoz.

 

A VIASAT3 az Ofcom (cím: Riverside House, 2a Southwark Bridge Road, London SE1 9HA, Egyesült Királyság, www.ofcom.org.uk ) engedélye alapján működő műsorszolgáltatás. A műsorszolgáltási engedély jogosultja a Viasat Broadcasting UK Ltd (cím: 11 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5XR, Egyesült Királyság).