Shannara - A jövő krónikája

Január 7-től világpremier a VIASAT3-on!

Shannara nyereményjáték

SHANNARA NYEREMÉNYJÁTÉK

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

A SHANNARA NYEREMÉNYJÁTÉK (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Viasat Hungária Zrt. (székhely: Budapest, VI. kerület, Teréz krt. 55-57..; a továbbiakban: „Szervező”).

 

A Játékban résztvevő személyek (a továbbiakban: „Résztvevők”)

A Játékban részt vehet minden nagykorú (18. életévet betöltött) természetes személy, aki

  • bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezik;
  • cselekvőképes;
  • a jelen, illetve a mindenkori Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el és betartja,
  • aki aláveti magát a Facebook szabályzatában foglaltaknak.

 

A Játékban nem vehetnek részt a Viasat Hungária Zrt. (Budapest, VI. kerület, Teréz krt. 55-57. alkalmazottjai, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tisztségviselői, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

 

A Játék leírása és mechanizmusa

A Játék során a Szervező a „Shannara – A jövő krónikája” c. sorozat epizódjai alatt, tehát  január 7. és január 14-i napokon a Shannara – A jövő krónikája sorozattal kapcsolatban a VIASAT3 facebook oldalán feltesz egy kérdést amire „privát üzenetben” kell válaszolni. A sorsoláson minden helyes megfejtést időben beküldő játékos részt vesz.

 

A Nyeremény kisorsolása, a Nyeremények átadása

A Szervező székhelyén egy sorsolást tart, ahol azon Résztvevő vehet részt, aki a Játék ideje alatt helyes megfejtést a megadott időn belül beküldött. A Szervező az összes helyesen válaszadó Résztvevő között kisorsol hetente 1 darab, összesen 2 darab 50.000 Forint értékű utazási utalványt valamint hetente 2 db, összesen 4 db VIASAT3 nyereménycsomagot (továbbiakban: Nyeremény). A nyeremény csomag tartalma egy pendrive és egy powerbank. A sorsolásokra január 8-án valamint január 15-én 13 óráig kerül sor a Szervező székhelyén, Budapest, VI. kerület, Teréz krt. 55-57. A Nyertes meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget téve számítógépes program segítségével a Szervező által felállított 2 tagú bizottság előtt kerül sor. A Nyertes(ek) nevét/névsorát a Szervező a VIASAT3 Facebook oldalán teszi közzé.

A Játék a Résztvevők számára ingyenes.

Egy Résztvevő legfeljebb 1 (egy) db Nyereményre lehet jogosult.

A Szervező a sorsolást követően egy munkanapon belül egy alkalommal értesíti a nyerteseket (”Értesítés”).

 

A Nyertes az Értesítést követő  5 (öt) munkanapon belül köteles válasz üzenetet küldeni és a Nyeremény átadásához szükséges információkat ill. címet megadni. Amennyiben a Nyertes az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. A Szervező a Nyereményt a Szervező székhelyén adja át. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő azon nyertesnek juttassák el, akinek addig még Nyereményt nem küldött.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Résztvevőt, amelyre nézve a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában megbeszélteknek nem tesz eleget, a megbeszélt időpontban nem jelenik meg. A Résztvevőt a téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

A Játék időtartama

A Játék 2016. január 07-én és január 14-én, csütörtöki napokon 21:00-00:00 között tart. 

 

A Szervező jogai

A Viasat Hungária Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a Játék időtartama alatt a www.viasat3.hu holnap neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A Viasat Hungária Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett egyoldalúan megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Viasat Hungária Zrt. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Viasat Hungária Zrt. a Játékban való részvétel lehetőségét a játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Szervező jogosult bármikor belátása szerint megszüntetni vagy felfüggeszteni a Játékot.

 

Mindenkori visszavonási lehetőség

A Résztvevő bármikor visszavonhatja a személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozó engedélyét. Engedélyének visszavonását a jövőre nézve postai úton feladott levélben, vagy E-mailben teheti meg az alábbi postai címen, illetve e-mail címen: Budapest, VI. kerület, Teréz krt. 55-57., info@viasat.hu

 

Adatok továbbadása harmadik félnek

A Viasat Hungária Zrt. biztosítja a Résztvevőt arról, hogy adatait bizalmasan kezeli; az adatokat harmadik félnek, pl. értékesítési, bérbeadási, csere céllal vagy egyéb okokból, nem adja ki.

 

Cookie-k

A „cookie”-k olyan szöveges információt tartalmazó kis fájlok, melyek - mialatt a Résztvevő egy weboldalt lehív -, a web-szerveről áttárolódnak a Résztvevő web-böngészőjére (pl. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome). Ha a böngésző elfogadja ezeket az információkat, akkor a cookie tárolódik a böngészőben, és addig aktív marad, míg a böngésző nyitva van. A böngésző bezárásakor a szöveges információt tartalmazó cookie általában egy un. „cookie könyvtárban” tárolódik egy bizonyos „lejárati határidő“ elteltéig. Amennyiben ez az időpont elérkezik, a böngésző automatikusan törli azt az adott könyvtárból. A cookie-k-ban rövid információkat is lehet küldeni a web-szerver egyik kapcsolatától másik kapcsolatáig, ilyenkor ezek az információk rövid időre közben is tárolódnak. Ez egy egyszerű tájékoztató jellegű információ lehet arról, hogy a Résztvevő egy bizonyos oldalt egyszer már meglátogatott, és ezt az oldalt mostantól nem szeretné többet látni. Ez valószínűleg már ismerős azokból a programokból, ahol egy bizonyos ablak legközelebbi megjelenését megakadályozhatja. Ezért a cookie-k általánosan alkalmasak arra, hogy a lehívott oldalak kezelését hatékonyabbá és eredményesebbé tegyék a Résztvevő számára.

A Viasat Hungária Zrt. is használja ezt a technológiát azzal a céllal, hogy a lehető legjobb és személyre szabottabb online élményt tudjon a Résztvevőnek nyújtani, ha meglátogatja a honlapot. A Viasat Hungária Zrt. regisztrálja a Résztvevő anonim hozzáférési adatait (ID) továbbá azt, hogy hányszor látogatott meg egy oldalt, valamint az információt arról, hogy engedélyezi-e a cookie-k tárolását, vagy sem. Ezek az általános információk nem elegendők ahhoz, hogy a Résztvevők individualizálásra kerüljenek. Emellett a Viasat Hungária Zrt. cookie technológiát és az internet naplózásokat használja akkor is, ha a Résztvevő egy másik honlapról kerül a Viasat Hungária Zrt. online ajánlatához, továbbá, hogy rögzítse a látogatók nem személyre szóló adatait és, hogy regisztrált látogatói részére mindent a lehető legkényelmesebben tudjon kialakítani.

A cookie-k használatát és terjedelmét a számítógép beállításával a Résztvevő is meghatározhatja. Be tudja állítani a számítógépét úgy, hogy minden alkalommal megjelenjen egy figyelmeztetés, ha egy cookie áttárolódik. A böngészőn akár deaktiválni is tudja az összes cookie-t (a böngésző segítség menüjében megtudhatja, hogyan kell a cookie-kat helyesen megváltoztatni vagy aktualizálni). Ezért a Viasat Hungária Zrt.  abból indul ki, hogy a Résztvevő egyetért a cookie-k használatával, ha a böngészője jóváhagyja azokat. A Viasat Hungária Zrt. semmi esetre nem használ olyan cookie-kat, amely a Résztvevőre vonatkozó személyes információkat tartalmaz, privátszférája védve marad. A Viasat Hungária Zrt. cookie-jai maximum 1 évig maradnak meg, aztán automatikusan törlődnek.

 

Naplóállományok

Ha a Résztvevő egy weboldalra látogat, arról ún. naplót lehet készíteni. A Viasat Hungária Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az így kapott információkat kizárólag anonim statisztikai adatok kiértékeléséhez használja fel, hogy jobbá tegye termékeit, szolgáltatásait és ezt a Honlapot.

 

Információkérés

A Játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@viasat.hu

 

Reklám