Felhasználási feltételek

KÉRJÜK OLVASSA EL.  AZ OLDAL HASZNÁLATÁRA AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ÉS AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNKBAN FOGLALTAK VONATKOZNAK. AZ OLDAL HASZNÁLATA ÁLTAL ÖN BELEEGYEZIK ADATAINAK ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNKKAL ÖSSZHANGBAN TÖRTÉNŐ GYŰJTÉSÉBE ÉS HASZNÁLATÁBA.

Jelen Felhasználási Feltételek ("Feltételek") vonatkoznak minden honlapra, weboldalra, interaktív szolgáltatásra, alkalmazásra, widgetre (segédprogram), blogra, közösségi hálóra, közösségi hálón található címkére, alternatív valóság - alkalmazásokra/szolgáltatásokra vagy bármilyen egyéb online vagy vezeték nélküli ajánlatra, amely jelen Feltételekhez vezető linket tartalmaz, függetlenül attól, hogy ahhoz számítógépen, mobil eszközön vagy egyéb technológián, módon, eszközön keresztül történt a kapcsolódás (külön-külön "Oldal", együttesen "Oldalak"). Az Oldalakat az Columbia Pictures Corporation Limited és/vagy valamelyik kapcsolt vállalkozása üzemelteti, úgy mint a Sony Pictures Television, a Sony Pictures Entertainment (”SPE”), a Crackle, Inc. vagy bármely más vállalat, amelyik kapcsolatban van a Sony Pictures Entertainment Inc. vállalattal (a továbbiakban együttesen "AXN", vagy "mi", "minket", "miénk"). Jelen Feltételek határozzák meg az Ön jogait és kötelezettségeit az egyes, Ön által használt Oldalak vonatkozásában (esetenként "az Oldal"-ként hivatkozva). Az Oldal kifejezés magába foglalja az Oldal tartalmát, az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül általunk nyújtott összes szolgáltatást ("Oldal Szolgáltatások"), valamint ellenkező rendelkezés hiányában bármely olyan szoftvert, amelyet az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül elérhetővé teszünk ("Szoftver"). Ön a következő esetekben "használja" az Oldalt: minden alkalommal, amikor belép (számítógépen, mobil eszközön vagy egyéb technológián keresztül), megtekinti, rá(el)kapcsolódik, vagy az Oldallal (vagy annak bármely részével) más módon kapcsolatba lép, kommunikál vagy kapcsolódik, valamint az Oldalon keresztül kapcsolatba lép vagy kommunikál más felhasználókkal (beleértve, de nem kizárólagosan az üzenő falakon, chat szobákban (csevegő szobákban) és/vagy más, az Oldalon létrehozott közösségeken belül történő kommunikációt). Amennyiben Ön használja az Oldalt (vagy annak bármely részét), azáltal magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Feltételeket, valamint az AXN Adatvédelmi Szabályzatát és Cookie Szabályzatát (együtt "Adatvédelmi Szabályzat"), amely jelen hivatkozás által jelen Feltételek részét képezi. Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen Feltételeket, mielőtt használná az Oldalt, mivel jelen Feltételek Ön és AXN között létrejött kötelező erejű megállapodást keletkeztet. Ön magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el a SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS, MEGSZŰNÉS, IDEIGLENES INTÉZKEDÉS címszavak alatt meghatározott feltételeket. Kérjük, ne használja az Oldalt, amennyiben nem ért egyet jelen Feltételek bármely rendelkezésével.       

Ön tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy a használat a saját kezdeményezésére és a saját kockázatára történik, valamint az Ön felelőssége (és nem a miénk), hogy megbizonyosodjon afelől, hogy az Oldal használata megfelel azon ország alkalmazandó helyi jogszabályainak, ahonnan az Oldalt elérte, vagy azt használja. SZEMÉLYES ADATAINAK JELEN OLDALON TÖRTÉNŐ KÖZLÉSÉVEL ÖN KIFEJEZETTEN HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY EZEK AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSRA KERÜLJENEK AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBA, VALAMINT AHHOZ, HOGY EZEK AZ ADATOK FELDOLGOZÁSRA KERÜLJENEK AZ AXN AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ELHELYEZETT SZERVEREIN, AMELY ESETBEN AZ ÖN ADATAIRA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK JOGA  IRÁNYADÓ, AHOL AZ ADATVÉDELEM SZINTJE ALACSONYABB (VAGY ELTÉRŐ) LEHET AZ ÖN ORSZÁGÁBAN BIZTOSÍTOTT ADATVÉDELEM SZINTJÉTŐL.

Az AXN fenntartja magának a jogot arra, hogy saját döntése szerint bármikor részben, vagy egészben megváltoztassa, módosítsa, és/vagy kiegészítse jelen Feltételeket, vagy az Adatvédelmi Szabályzatot. Jelen Feltételek, vagy az Adatvédelmi Szabályzat módosításai a közzététellel lépnek hatályba. Ön vállalja, hogy időről időre átnézi jelen Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot az esetleges módosítások megismerése céljából. Az Ön általi, a jelen Feltételek, vagy az Adatvédelmi Szabályzat módosításának közzétételét követő Oldal-használat, vagy az Oldal részeinek használata azt jelenti, hogy Ön elfogadta a módosításokat és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Ön nem ért egyet valamely módosítással, úgy kérjük ne használja tovább az Oldalt. Amennyiben Ön igénybe vesz az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül kínált bizonyos Oldal Szolgáltatásokat, funkciókat, programokat vagy Szolgáltatásokat (beleértve, de nem kizárólag versenyeket, nyereményjátékokat, promóciókat, vezeték nélküli marketing lehetőségeket, fénykép, videó, vagy egyéb Felhasználói Tartalom (alább kifejtetten) feltöltési/közzétételi lehetőségeket, RSS csatornákat (Egyszerű Hírmegosztó Csatornák), stb.), úgy arra további különleges felhasználási feltételek vonatkozhatnak ("Különleges Szabályok"), és ezen alkalmazások, funkciók, programok vagy Szolgáltatások használata előtt szükség lehet arra, hogy ezeket a Különleges Szabályokat Ön elfogadja. Az összes Különleges Szabály jelen Feltételek részét képezi és abban kerül szabályozásra.

TULAJDONJOG; HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA

Az Oldal tartalma és minden hozzá kapcsolódó szerzői jog, szabadalom, védjegy, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi név és minden további szellemi tulajdonjog az AXN és/vagy az AXN részére licenciát biztosítók tulajdonában áll, és a vonatkozó amerikai egyesült államokbeli és nemzetközi szerzői jogi jogszabályok és egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Ön tudomásul veszi, megértette és beleegyezik abba, hogy Önt nem illeti meg és nem követelheti semmilyen Oldal tartalmának és/vagy annak részének jogát, kivéve: (i) az Ön saját Felhasználói Tartalmait (kivéve azokat a Felhasználói Tartalmakban használt anyagokat - például "key art"-ok, "title treatment"-ek, videók, állóképek, zeneszámok, stb., amelyek licenciáját az AXN adta meg Ön számára a Felhasználói Tartalmakban történő felhasználás céljából, például az Oldalon kínált verseny, vagy egyéb program, vagy szolgáltatás kapcsán (ezekre a tartalmakra "AXN által Licenciába adott Eszközökként" hivatkozunk)); és/vagy (ii) az Ön által történő, bizonyos személyes (nem-kereskedelmi) célokra biztosított korlátozott Oldal-használati jogot, amint az alább kifejtésre kerül az "ÖN SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT LICENCIÁK" címszó alatt, amely felhasználásra a szintén alább meghatározott "AZ ÖN ÁLTAL TETT FELELŐSSÉGVÁLLALÁSOK" cím alatt foglaltak vonatkoznak, valamint jelen Feltételek egyéb rendelkezései. Az Ön saját Felhasználói Tartalmaihoz kapcsolódó alábbi tevékenységek kivételével (valamint azt követően kizárólag addig terjedően, amíg Ön jogosult irányítani és ellenőrizni azokat), valamint kivéve azt az esetet, amikor az AXN jelen Feltételeknek megfelelően, vagy attól függetlenül kifejezetten engedélyezi, Ön beleegyezik abba, hogy nem másol le, nem reprodukál, nem sokszorosít, nem sugároz, nem foglal el, az Oldal által nyújtott lehetőségeken kívüli technológiák segítségével nem lép be, nem teljesít, nem ruház át, nem ad el, tartózkodik a továbbeladástól, nem tölt le, nem tölt fel, nem archivál, nem ad licenciába mások számára, nem szerkeszt, nem változtat, nem manipulál, nem készít származékos műveket (beleértve, de nem kizárólagosan "mash-up"-ok, montázsok, háttérképek, csengőhangok, üdvözlőlapok, pólók vagy egyéb áruk esetét), nem hoz nyilvánosságra, nem hoz újból nyilvánosságra, nem tesz közzé, nem továbbít, nem jelenít meg nyilvánosan, nem keretezi be, nem linkel be (oda-, vagy onnan), nem terjeszti, nem osztja meg, nem ágyaz be, nem fordít le, nem dekompilál, nem fejt vissza, nem foglalja bele semmilyen hardver vagy szoftver alkalmazásba, nem használ fel kereskedelmi célokból, és nem hasznosítja vagy nem aknázza ki más módon az Oldalt, vagy annak bármely komponensét. A fentiekben ismertetett engedély nélküli használat bármely formája az AXN és/vagy az AXN számára licenciát biztosítók (beleértve, de nem kizárólag az Oldal más felhasználóit, akik saját Felhasználói Tartalmaikat rendelkezésre bocsájtottak) szerzői jogának és egyéb tulajdonjogának megsértését és egyben a jelen Feltételek megsértését jelenti, ezáltal a vonatkozó polgári jogi és/vagy büntetőjogi következményeket vonhatja maga után.

ÖN SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT LICENCIÁK

Jelen Feltételek mellett (beleértve, de nem kizárólagosan az alább kifejtett AZ ÖN ÁLTAL TETT FELELŐSSÉGVÁLLALÁSOK címszó alatt foglaltakat), kizárólag akkor, és amennyiben a szükséges funkciók Ön számára elérhetők az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül, a következő korlátozott, visszavonható, nem-kizárólagos, nem-átruházható, nem-engedményezhető, egész világra kiterjedő, jogdíj nélküli jogokat és licenciákat biztosítjuk ezúton az Ön számára (külön-külön "Licencia"):

 1. az Oldalra történő belépés, az Oldal megtekintésének, vagy egyéb módon történő használatának Licenciája (beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen, az Oldalon, vagy az azon keresztül nyújtott Oldal Szolgáltatást) az Ön általi személyes (nem-kereskedelmi) célú, törvényes felhasználásra az Oldal rendeltetésszerű és engedélyezett funkcionalitásának megfelelő használatával;
 2. az Oldal tartalmainak folyamatos sugárzásának (stream) Licenciája, bármely, az Oldalon nyújtott widget (segédprogram) és/vagy egyéb digitális internetes videó sugárzó-lejátszó segítségével (bármely ilyen widget (segédprogram) vagy egyéb digitális internetes videó sugárzó-lejátszó a továbbiakban "Oldal Widget") kizárólag az Ön általi személyes, törvényes felhasználásra;
 3. az Oldalon keresztül kifejezetten az Ön számára elérhetővé tett bizonyos kódok kivágásának és beillesztésének Licenciája (függetlenül attól, hogy ezek a funkciók "megosztási" funkciókként lettek feltüntetve, vagy sem) azon konkrét Oldal tartalmak beágyazása, újbóli nyilvánosságra hozatala, kezelése és/vagy megjelenítése céljából, amelyekhez az adott kód hozzátartozik az Ön személyes, személyre szabott közösségi-háló weboldalá(ai)n), web blogjá(ai)n, vagy mikroblogjá(ai)n (a továbbiakban együttesen az Ön "Személyes Közösségi Médiája"), és/vagy amennyiben az Oldalon található "widget (segédprogram) kiragadása és beágyazása" funkció, úgy az Oldal Widget "kiragadása" és annak beágyazása, újbóli nyilvánosságra hozatala, kezelése, és/vagy megjelenítése annak az Ön Személyes Közösségi Médiájában;
 4. az Oldalon keresztül kifejezetten az Ön számára elérhetővé tett bizonyos kódok kivágásának és beillesztésének Licenciája, és/vagy amennyiben az Oldalon található "widget (segédprogram) kiragadás és beágyazás" funkció, úgy az Oldal Widget "kiragadása", adott kód, és/vagy Oldal Widget továbbítása barátai számára, akképpen, hogy ezáltal megtekinthessék az adott Oldal tartalmat, és/vagy akaratuktól függően lehetőségük legyen a továbbított kódrészlet vagy Oldal Widget saját Személyes Közösségi Médiájukban történő beágyazására, vagy saját barátaikhoz történő továbbításra;
 5. amennyiben az Oldalon található és működik "Küldés Barátnak", vagy ehhez hasonló eszköz, amely megengedi olyan e-mail küldését valamely barátja számára, amelyben Oldal tartalom található, úgy annak Licenciája, hogy ezt az eszközt alkalmazva egy parancsüzenet elküldésével az Oldal központi szervere továbbítsa az üzenetet az Ön barátja felé;
 6. amennyiben az Oldal tartalmának valamely része (beleértve, de nem kizárólagosan képeket, ikonokat, háttérképeket, zeneszámokat, videókat, előzeteseket, RSS hírcsatornákat) mellett "Letöltés" link található, úgy annak Licenciája, hogy ilyen tartalom egy másolatát egy számítógépre, mobil- vagy egyéb engedélyezett eszközre, kizárólag személyes és nem-kereskedelmi célból letöltse;
 7. amennyiben az Oldal lehetővé teszi Szoftver letöltését, úgy annak Licenciája, hogy személyes számítógépes rendszerére, mobil- vagy egyéb engedélyezett eszközére telepíthesse és azon használhassa a Szoftver egy másolatát kizárólag gép által olvasható tárgykód formájában, továbbá mentési célból egy további másolatot készíthessen; feltéve, hogy Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy (i) a Szoftver letöltésének engedélyezésével az AXN nem engedi át a Szoftver tulajdonjogát Önnek (a Szoftvert közvetítő médium tulajdonjoga az Öné, azonban a Szoftver tulajdonosa (amely lehet az AXN és/vagy harmadik fél licenciába adó) fenntartja a Szoftver teljes tulajdonjogát; (ii) Ön nem jogosult az AXN előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szoftver lemásolására, módosítására, adaptálására, bármely nyelvre történő lefordítására, forgalmazására, illetve abból származékos művek készítésére; (iii) Ön nem jogosult a Szoftvert engedményezni, bérbe-, lízingbe-, vagy kölcsönbe adni harmadik személynek vagy entitásnak, továbbá bármely, az Ön által megkísérelt Szoftver allicenciába adása, átruházása vagy engedményezése érvénytelennek és hatálytalannak minősül; (iv) Ön nem jogosult a Szoftver forráskódját alapötletét, mögöttes felhasználói-felület technikáját vagy algoritmusát semmilyen módon sem dekompilálni, szétbontani, visszafejteni, vagy újbóli összerakását megkísérelni, azonosítani vagy feltárni bármilyen módon, vagy eszközzel, kivéve, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok értelmében az előző korlátozások tilosak; és (v) mivel az amerikai egyesült államokbeli jogszabályok korlátozzák az Amerikai Egyesült Államokból származó áruk és műszaki adatok, beleértve a Szoftver exportját és újrakivitelét, ezért Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy tartózkodik a Szoftver bármilyen formában történő újrakivitelétől és exportálásától amellyel az Amerikai Egyesült Államok jogát, vagy bármely más külföldi ország jogát megsértené, továbbá Ön kijelenti és szavatol azért, hogy nem állampolgára, vagy lakója egyik olyan országnak sem, amely ellen az Amerikai Egyesült Államok áru-embargót vezetett be, valamint Ön nem szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által vezetett Különösen Kiemelt Állampolgárok (Specially Designated Nationals) listáján, illetve az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által vezetett Tiltott Rendelések (Table of Denial and Prohibition Orders) listáján;
 8. Személyes fiók (és/vagy kapcsolódó felhasználónév és jelszó) Oldalon történő regisztrálásának Licenciája, továbbá az Oldal más felhasználóival történő kapcsolatba lépés Licenciája az Oldalon alapuló csevegő (chat) szobák, üzenőfalak, közösségi médiahálók, online több játékos által játszott játékok és/vagy egyéb tevékenységek vagy az Oldalon kínált hasonló Szolgáltatások keretében; és
 9. az AXN által az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül kifejezetten a felhasználók által történő használatra irányuló további funkciók használatának Licenciája a jelen Feltételek értelmében (beleértve, de nem kizárólagosan a Felhasználói Tartalom létrehozásának funkcióját).

AZ ÖN ÁLTAL TETT FELELŐSSÉGVÁLLALÁSOK

A fentebb meghatározott egy, vagy több Licenciához fűződő jogai kizárólag az alábbiakban kifejtetett feltételeknek való teljes megfelelés esetén érvényesíthetőek:

 1. Ön nem hozhat létre és nem Szolgáltathat (az alább kifejtettek szerint) olyan Felhasználói Tartalmat, amely jogellenes, pornográf, obszcén, rágalmazó, becsületsértő, fenyegető, hátrányosan megkülönböztető, zaklató, megfélemlítő, vulgáris, illetlen, szentségtörő, gyűlölködő, rasszista illetve kulturális, vagy etnikai alapon kirekesztő vagy támadó, bűncselekmény elkövetésére ösztönző, valamint polgári jogi vagy büntetőjogi felelősségre vonásra okot ad, vagy esetlegesen okot adhat, valamint ami bármilyen alkalmazandó jogszabályt, szabályt, rendeletet, vagy a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission) irányelveit ("Alkalmazandó jogszabályok") megsértené, valamint amely más felek szellemi tulajdonjogát, nyilvánossághoz fűződő jogát vagy személyiségi jogát sértené, valamint nem szolgáltathat jogsértő vagy nem engedélyezett tartalomhoz vezető linket;
 2. Ön nem ágyazhat be, nem hozhat újból nyilvánosságra, nem kezelhet és/vagy nem jeleníthet meg olyan Oldal tartalmat (beleértve, de nem kizárólagosan saját Felhasználói Tartalmakat) egyik Személyes Közösségi Médiáján, vagy egyéb weboldalon, vagy más internetes elérhetőségen sem, amelyen általában olyan tartalom található, vagy olyan tartalmat fogad be ("host"), amely jogellenes, pornográf, obszcén, rágalmazó, becsületsértő, fenyegető, hátrányosan megkülönböztető, zaklató, megfélemlítő, vulgáris, illetlen, szentségtörő, gyűlölködő, rasszista illetve kulturális, vagy etnikai alapon kirekesztő vagy támadó, bűncselekmény elkövetésére ösztönző, valamint polgári jogi vagy büntetőjogi felelősségre vonásra okot ad, vagy esetlegesen okot adhat, valamint ami Alkalmazandó jogszabályokat megsértené, valamint amely más felek szellemi tulajdonjogát, nyilvánossághoz fűződő jogát vagy személyiségi jogát sértené, valamint ami jogsértő vagy nem engedélyezett tartalomhoz vezető linknek minősül;
 3. Ön nem küldhet kéretlen leveleket, láncüzeneteket, piramis-rendszereket, sem bárminemű más kéretlen vagy nem engedélyezett reklámot vagy promóciós anyagot, továbbá nem zaklathat, nem erőszakoskodhat, nem követhet, nem bántalmazhat más személyeket és nem követhet el velük szemben másfajta mentális, vagy fizikai megbetegedést vagy sérelmet okozó magatartást, továbbá nem rágalmazhat vagy becsmérelhet más személyt, és nem folytathat más, jogellenes vagy kifogásolható magatartást az Oldal használata során;
 4. Ön köteles valós, aktuális és teljes adatokat szolgáltatni magáról, vagy más személyekről, és nem közölhet hamis információkat saját magáról vagy más személyekről (beleértve, de nem kizárólag azt az esetet, amikor az Oldalon fel kell kérésre tüntetnie a valós korát), nem használhatja fel más személyiségét és nem keltheti annak látszatát, hogy valaki más személyiségét használja, valamint más módon sem keltheti hamis látszatát valamely személlyel vagy entitással való kapcsolatának;
 5. az Ön számára biztosított Licenciák (sem ahhoz kapcsolódó funkciók) egyikét sem használhatja fel abból a célból, hogy az Oldal más használója által közzétett, vagy hozzá kapcsolódó anyagot, vagy információt gyűjtsön, megszerezzen, kompiláljon, csoportosítson, közvetítsen, reprodukáljon, kitöröljön, felülvizsgáljon, megtekintsen, megjelenítsen, vagy továbbítson függetlenül azok személyes azonosíthatóságától, kivéve ha az adott felhasználótól erre előzetesen engedélyt kapott;
 6. Ön nem akadályozhatja meg, nem zavarhatja meg, valamint nem kísérelheti meg megakadályozni vagy megzavarni az Oldal (vagy annak bármelyik részének) működését;
 7. Ön köteles betartani az Oldalon található tartalmakkal kapcsolatos, vagy azokhoz bármilyen módon kapcsolódó szerzői jogi értesítéseket, információkat és korlátozásokat.;
 8. Ön nem helyezheti át, nem változtathatja meg, nem zavarhatja meg és nem játszathatja ki az Oldal tartalmon, Szoftveren vagy az Oldal Szolgáltatásokon elhelyezett szerzői jogi, védjegyekről, vízjelekről és egyéb tulajdonjogokról szóló értesítést;
 9. Ön nem helyezheti át, nem változtathatja meg, nem zavarhatja meg és nem játszathatja ki az Oldalhoz kapcsolódó digitális vezérlő berendezéseket, eszközöket vagy egyéb tartalomvédő és hozzáférés-irányító berendezéseket (beleértve, de nem kizárólag a geoszűrőket és/vagy titkosításokat);
 10. nem használhatja az Ön számára biztosított Licenciákat, vagy az Oldal tartalmat, illetve az Oldal szolgáltatásokat olyan módon, hogy az az AXN termékekkel, szolgáltatásokkal vagy márkákkal való bármiféle kapcsolat látszatát keltse, kivéve ha azt az AXN kifejezetten engedélyezte (beleértve, de nem kizárólagosan ha az AXN „ambassador” vagy „Face of the Fan®” oldalára lett „irányítva”);
 11. nem használhat botokat („bots”), „spider”-eket (láthatatlan kereső-segítők), offline olvasókat, vagy egyéb automatikus rendszereket az Oldal tartalmának vagy az Oldal Szolgáltatásoknak olyan módon történő elérése céljából, hogy az Oldal központi szervere számára több parancsüzenetet küldjön, mint amennyit emberi lény egy meghatározott időtartam alatt egyszerre képes lenne elküldeni hagyományos internetes böngésző használata során, kivéve azt az esetet, ha Ön jogszerűen működtet keresőmotor-szolgáltatást, amely esetben (az AXN fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor eltávolíthassa ezt a kivételt) használhat „spider”-eket az Oldalon található anyagok indexálása céljából, azonban kizárólag nyilvánosan elérhető és kereshető indexeket hozhat létre (gyorstárakat vagy archívumokat nem);
 12. nem továbbíthat tudatosan olyan anyagot, amely "adware-", "malware-", szoftver-vírusokat, kémprogramokat tartalmaz, illetve „időzített bombákat”, boot-vírusokat, férgeket, trójai programokat, vagy további olyan számítógépes kódokat, fájlokat, vagy programokat, amelyeknek céljuk számítógépes szoftver, hardver vagy telekommunikációs eszköz működésének megzavarása, tönkretétele vagy korlátozása;
 13. Ön nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hátrányosan érinthetné, vagy negatív kihatással lenne az AXN, vagy annak bármely kapcsolt vállalatára, az Oldal, vagy az Oldalon található, vagy ott reklámozott bármely tartalom jóhírnevére (beleértve, de nem kizárólag filmeket, televíziós műsorokat vagy egyéb kezdeményezéseket);
 14. Ön nem folytathat az Oldalon olyan magatartást, amely megakadályozna más felhasználókat az Oldalhoz, vagy annak bármely részéhez való hozzáférésben illetve használatában;
 15. az Ön felelőssége gondoskodni bármely, az Oldalhoz belépést biztosító felhasználónév vagy jelszó bizalmas jellegéről, titokban tartásáról (beleértve, de nem kizárólag azt az esetet, amikor az Oldal harmadik fél birtokában lévő közösségi-hálók, weboldalak vagy eszközök fiók-létrehozási mechanizmusát használja vagy kezeli) és kizárólag Ön vállal felelősséget azokért a tevékenységekért, amelyek az Ön felhasználóneve/jelszava alatt történnek; és
 16. Ön minden esetben köteles az Oldalt és a Licenciákat jelen Feltételeknek és az Alkalmazandó Jogszabályoknak megfelelően használni.

FELHASZNÁLÓI TARTALMAK; AXN SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT LICENCIÁK; AZ ÖN ÁLTAL TETT SZAVATOLÁSOK ÉS KIJELENTÉSEK

Az Oldal engedélyezheti Ön számára, hogy elküldjön, közzétegyen, feltöltsön, webkamera vagy egyéb hasonló funkció segítségével az Oldalon rendelkezésre bocsásson (beleértve, de nem kizárólag annak engedélyezését, hogy Ön beillessze azt az URL-t, ahol az adott tartalom-rész elérhető), vagy egyébként megjelenítsen vagy kicseréljen (beleértve, de nem kizárólag más az Oldal felhasználóival történő kicserélést) az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül egyéb céloldalakra, mint például szociális-háló oldalakra (beleértve, de nem kizárólag az Ön Személyes Közösségi Médiáját) (együttesen "Rendelkezésre Bocsájtás") saját videókat, szöveges hozzászólásokat, fényképeket, képeket, vagy egyéb kreatív műveket és/vagy egyéb saját médiatartalmat és az Ön saját ötleteit, véleményét, visszajelzését, egyéb információkat (együttesen "Felhasználói Tartalmak"), amely Felhasználói Tartalmak általában minden felhasználó számára elérhetők lesznek az Oldalon, valamint azoknak a céloldalaknak a felhasználói számára (mint például közösségi-háló oldalak) ahol rendelkezésre bocsájtotta Felhasználói Tartalmait. Felhasználói Tartalmainak az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül történő rendelkezésre bocsájtásával Ön tudomásul kifejezetten veszi és beleegyezik abba, hogy kizárólag Ön felelős a Felhasználói Tartalomban foglaltakért és az abból eredő következményekért. Amennyiben a Különleges Szabályok másképp nem rendelkeznek, az AXN nem monitorozza, ellenőrzi, vagy szerez tudomást rendszeresen az Oldal használata során történő Rendelkezésre Bocsájtott Felhasználói Tartalmakról, azonban az AXN saját belátása szerint ezt bármikor megteheti. Amennyiben Ön Rendelkezésre Bocsájt (vagy megkísérel Rendelkezésre Bocsájtani) Felhasználói Tartalmakat az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül, azáltal Ön automatikusan az AXN és annak kapcsolt vállalkozásai részére biztosítja a következő visszavonhatatlan, örökre szóló, egész világra kiterjedő, feltétel nélküli, korlátozás nélküli, teljes mértékben kiegyenlített, jogdíj nélküli, átruházható, bármely, több szinten lévő al-licencia jogosult számára is teljes mértékben al-licenciába adható, nem kizárólagos jogokat és licenciákat ("AXN Licencia"): az Ön Felhasználói Tartalmainak (vagy annak bármely részének vagy az abból származó műnek) valamint a Felhasználói Tartalomban szereplő bármely névnek, képmásnak, hangnak, képnek, digitális felvételnek, előadásnak, és egyéb ötletnek, koncepciónak, visszajelzésnek és egyéb anyagnak, bármilyen, jelenleg ismert, vagy a későbbiekben kigondolt tartalom-kézbesítési technológia által, módon, vagy médium segítségével történő megjelenítése, nyilvános szerepeltetése, forgalmazása (beleértve, de nem kizárólagosan harmadik fél weboldalain, blogjain, mikroblogjain és egyéb közösségi-háló médiáján valamint Internetes és mobil forrásokon és alkalmazásokon keresztül), tárolása, átkódolása, befogadása, titkosítása, kezelése, rádiós-sugárzása (broadcast), web-sugárzása (webcast), mobil-sugárzása (mobilecast), továbbítása, forgalmazása, címkézése, követése, reprodukálása, szerkesztése, módosítása, formázása, újraformázása, belinkelése, lefordítása, kitörlése, abból származékos művek készítése, más tartalommal történő kombinálása, kategorizálása, és/vagy más módon történő felhasználása, újrafelhasználása, és/vagy más módon történő kiaknázása, az AXN (vagy annak meghatalmazottjai/licencia-vevői) saját belátása szerint meghatározott bármely célra, Önnek, vagy bármely más személynek ellenszolgáltatás megfizetésének követelménye nélkül, valamint Öntől, vagy bármely más személytől származó külön engedély szükségessége nélkül, továbbá az Ön, vagy bármely más személy előzetes értesítésének, vagy nevének feltüntetésének kötelezettsége nélkül. Az AXN Licencia örökre hatályban marad összhangban az arra vonatkozó feltételekkel, függetlenül attól, hogy Ön felhagy az Oldal használatával, vagy az AXN megszünteti az Ön Oldalhoz való hozzáférési jogosultságát. AZ ITT MEGHATÁROZOTTAK KÖZÜL SEMMI SEM MINŐSÜL AZ ÖN FELHASZNÁLÓI TARTALMAINAK AZ AXN VAGY ANNAK BÁRMELY KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSA RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSNAK, AZONBAN AZ AXN ÉS/VAGY ANNAK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI ÉS/VAGY LICENCIA-ADÓI FENNTARTJÁK SAJÁT ÉS KIZÁRÓLAGOS TULAJDONJOGUKAT A FELHASZNÁLÓI TARTALOMBAN FOGLALT (AMENNYIBEN VAN ILYEN) AXN LICENCIÁBA ADOTT ESZKÖZÖK TEKINTETÉBEN. ANNAK ELLENÉRE, HOGY ÖN RENDELKEZÉSRE BOCSÁJTOTTA FELHASZNÁLÓI TARTALMAIT ÉS EZÁLTAL A FENTIEKBEN KIFEJTETT SZÉLES JOGKÖRT ÉS LICENCIÁKAT BIZTOSÍTOTTA AZ AXN RÉSZÉRE, ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS MEGÉRTI, HOGY AZ ITT MEGFOGALMAZOTTAK KÖZÜL SEMMI SEM KELETKEZTET A FELHASZNÁLÓI TARTALMAK TEKINTETÉBEN BEFOGADÁSI, FORGALMAZÁSI, MEGJELENÍTÉSI VAGY EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ KIAKNÁZÁSI KÖTELEZETTSÉGET, VAGY AZ AXN LICENCIA EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ  FELHASZNÁLÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGÉT AZ AXN ÉS/VAGY KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI VAGY MEGHATALMAZOTTJAI SZÁMÁRA. Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy (a) a Felhasználói Tartalmak tekintetében nem támaszthat semminemű bizalmas kezelési elvárást, és (b) az AXN és/vagy annak bármely kapcsolt vállalkozása már rendelkezhet olyan tervezett projekttel, ami az Ön Felhasználói Tartalmaihoz hasonlít, valamint függetlenül kifejleszthetnek olyan projektet, ami az Ön Felhasználói Tartalmaihoz hasonlít, továbbá az Oldal más felhasználói által továbbított Felhasználói Tartalmak is hasonlíthatnak az Ön Felhasználói Tartalmaihoz vagy azzal megegyezhetnek. A közösségi média "vírusos" jellegét figyelembe véve célszerű nem közölnie semmilyen tartalmat, vagy információt az AXN-el, amennyiben nem szeretné, hogy mások láthassák, "megoszthassák" vagy egyéb módon forgalmazhassák azokat. Az Ön által az Oldalon Rendelkezésre Bocsájtott minden Felhasználói Tartalom, vagy az Ön által az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül folytatott minden egyéb tevékenység tekintetében Ön kijelenti, szavatol és kötelezettséget vállal a következők tekintetében: (i) a Felhasználói Tartalmak tekintetében eredeti szerzőnek minősül (tehát rendelkezik a Felhasználói Tartalomra vonatkozó összes joggal), illetve a Felhasználói Tartalmak tekintetében megszerezte azokat a jogokat, amelyek  birtokában megadhatja az AXN számára az AXN Licenciát; (ii) megfizetett, vagy meg fog fizetni minden licenc díjat, engedélyesi díjat, jogdíjat, és más egyéb, harmadik személyek részére teljesítendő pénzügyi jellegű kötelezettséget, amelyek a Felhasználói Tartalmak bármilyen nemű felhasználása vagy kiaknázása tekintetében felmerülnek és az AXN semmilyen formában nem lesz felelős az ilyen kötelezettségek teljesítéséért; (iii) az Ön Felhasználói Tartalmai nem sértik harmadik személyek szellemi tulajdonjogát, személyiségi jogait, nyilvánossághoz fűződő jogait vagy bármilyen más jogát vagy morális érdekét; (iv) sem az Ön Felhasználói Tartalmai sem az Oldalon folytatott egyéb tevékenysége nem lehet: más személyt rágalmazó vagy lealacsonyító, továbbá jogellenes, pornográf, obszcén, fenyegető, vulgáris, illetlen, szentségtörő, gyűlölködő, nyíltan vagy burkoltan szexuális, fenyegetni vagy zaklatni vagy követni szándékozó, vagy azt eredményező, rasszista- illetve kulturális, vagy etnikai alapon kirekesztő vagy támadó, bűncselekmény elkövetésére ösztönző, valamint polgári jogi vagy büntetőjogi felelősségre vonásra okot ad, vagy esetlegesen okot adhat, jogsértő vagy nem engedélyezett tartalomhoz vezető, vagy kéretlen marketing-anyagokat tartalmazó, más személyek mentális, vagy fizikai megbetegedését vagy sérelmét eredményező, vagy azt elérni kívánó, az Alkalmazandó Jogszabályokat vagy jelen Feltételeket megsértő, vagy más személyek nyilvánossághoz fűződő vagy személyiségi jogát megsértő; és (v) Önnek nem célja Felhasználói Tartalmai által valamely, Önhöz, vagy harmadik személyhez kapcsolódó kereskedelmi entitás számára előny szerzése. Ön vállalja, hogy minden olyan nyilvántartást megőriz, amely bizonyítja, hogy a Felhasználói Tartalmak a fenti kijelentéseket és szavatosságvállalásokat nem sértik és az AXN számára kérés esetén hozzáférhetővé teszi az ilyen nyilvántartásokat.

Az AXN nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, lopásért vagy kárért a Felhasználói Tartalmak tekintetében.

Ön tudomásul veszi, hogy az AXN általános gyakorlata szerint nem folytat előszűrést az Ön, vagy az Oldal más felhasználói által rendelkezésre bocsájtott Felhasználói Tartalmak tekintetében, azonban az AXN (és/vagy bármely meghatalmazottjának) jogában áll bármely, eredetileg rendelkezésre bocsájtott Felhasználói Tartalmakat előszűrni, vagy felülvizsgálni különböző okokból, beleértve, de nem kizárólagosan a jelen Feltételeknek és az Alkalmazandó Jogszabályoknak való megfelelőséget, vagy egyéb, az AXN saját belátása szerint szükségesnek vagy kívánatosnak ítélt esetekben. Az AXN jogában áll saját belátása szerint az Ön bármely Felhasználói Tartalmait (és/vagy az Oldal más felhasználóinak Felhasználói Tartalmait) visszautasítani, eltávolítani, szerkeszteni vagy hozzáférhetetlenné tenni, amennyiben azok jelen Feltételeket megsértik, vagy az AXN saját belátása szerint egyéb módon kifogásolhatók, valamint jogában áll megszüntetni az Ön és/vagy az Oldal bármely más felhasználójának az Oldalhoz történő folyamatos hozzáférési jogosultságát és/vagy az Oldal-használati jogosultságát (beleértve, de nem kizárólagosan az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül elérhető Oldal Szolgáltatásokhoz, egyéb szolgáltatáshoz, funkciókhoz  való hozzáférési és/vagy használati jogot). Az AXN nem ellenőriz és nem járul hozzá semmilyen Felhasználói Tartalomhoz, valamint az Oldalon rendelkezésre bocsájtott Felhasználói Tartalmak nem képviselik az AXN vagy annak kapcsolt vállalkozásainak véleményét, nézeteit, politikájukat. Az AXN nem vállal semminemű felelősséget semelyik Felhasználói Tartalommal kapcsolatban, és Ön beleegyezik, hogy lemond mindennemű, az AXN-el, vagy annak kapcsolt vállalkozásaival szemben támasztott jogi, vagy méltányos igényéről vagy követeléséről a Felhasználói Tartalmak vonatkozásában.

Amennyiben Ön eltávolítja vagy kitörli valamely Felhasználói Tartalmát, az a Felhasználói Tartalom ésszerű időn belül eltávolításra kerül az Oldalról. Ennek ellenére az Ön által eltávolított Felhasználói Tartalom esetlegesen még mindig elérhető lesz azon harmadik személyek számár, akik korábban birtokába kerültek az Ön Felhasználói Tartalmaihoz vezető linknek, továbbá az AXN kezelhet másolatokat Felhasználói Tartalmakról archiválási célból.

Az AXN fenntartja magának a jogot arra, hogy Felhasználói Tartalmaival kapcsolatosan reklámokat jelenítsen meg, valamint hogy az Ön Felhasználói Tartalmainak használatával reklámozza az Ön Felhasználói Tartalmait, az Oldalt (részben vagy egészben) vagy bármely AXN terméket vagy szolgáltatást. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem lehet semmilyen jogosultsága, vagy érdekeltsége, részesedése az ilyen reklámokból keletkező bevételek tekintetében.

Jelen rendelkezések teljes egészében örökké hatályban maradnak függetlenül az Ön Oldal-használatának bármilyen jellegű megszűnésétől.

HARMADIK FÉL LINKEK

Az oldalak tartalmazhatnak nem AXN tulajdonában álló, vagy nem AXN által irányított weboldakra, illetve egyéb internet vagy mobil lelőhelyekre irányító linkeket és/vagy azokról szóló hirdetéseket. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az AXN nem támogat és nem szponzorál ilyen harmadik fél-weboldalakat vagy internetes lelőhelyeket és az AXN kifejezetten és HATÁROZOTTAN kizár minden felelősséget és kötelezettséget az ilyen harmadik fél-weboldalak illetve internetes és mobil lelőhelyeken elhelyezett, vagy ahhoz kapcsolódó tartalom, szoftver, FUNKCIÓ, szolgáltatás, reklámozott termék és szolgáltatás tekintetében.

SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY AZ OLDALT KIZÁRÓLAG A SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA. AZ OLDALT (ÉS ANNAK BÁRMELY RÉSZÉT) ABBAN AZ ÁLLAPOTBAN SZOLGÁLTATJUK "AMELYBEN VAN" A "MEGLÉVŐ HIBÁKKAL EGYÜTT" ÉS "HOZZÁFÉRHETŐ FORMÁBAN". A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN AZ AXN ÉS ANNAK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN KERESKEDELMI JELLEGŰ SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOKAT, A KIFEJEZETT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT VAGY HASZNÁLHATÓSÁGÉRT VÁLLALT SZAVATOSSÁGOT ÉS A JOGSZABÁLYOK MEG-NEM SÉRTÉSÉÉRT VÁLLALT SZAVATOSSÁGOT). Sem az AXN, sem annak kapcsolt vállalkozásai nem jelentik ki és nem szavatolnak az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül elérhető tartalom, vagy az Oldalon belinkelt weboldalakon, Személyes Közösségi Médián vagy egyéb internetes vagy mobil lelőhelyen elérhető tartalom helytállóságáért vagy teljességéért, továbbá nem vállalnak semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget (i) valamely tartalom hibás, téves, nem helytálló voltáért; (ii) az Ön által történő Oldal-használat (vagy annak bármely része) vagy ahhoz történő hozzáférésből eredő bármilyen jellegű személyi vagy tárgyi károkért; (iii) az AXN biztonsági szervereihez és/vagy az ott tárolt személyes adatokhoz történő engedély nélküli hozzáférésért, használatáért; (iv) az Oldalra, vagy az Oldalról történő átvitel meghibásodásáért, megszűnéséért; (v) férgekért, vírusokért, trójai programokért, vagy ehhez hasonlók harmadik személyek által az Oldalon (vagy annak bármely részén), vagy az Oldalon keresztül történő továbbításáért; és/vagy (vi) bármely veszteségért, kárért, amely a Felhasználói Tartalom bármilyen jellegű felhasználásával kapcsolatban, és/vagy az Oldal más tartalmának közzétételével, megosztásával, továbbításával, e-mailben elküldésével, átvitelével vagy az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül más módon történő elérhetővé tételével, illetve az ezúton az AXN által biztosított Licenciákból eredő jogoknak Ön, vagy az Oldal más felhasználói általi gyakorlásával  kapcsolatosan keletkezett. Az AXN fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor az Oldal bármely részét (beleértve, de nem kizárólagosan bármely Oldal Szolgáltatásokat) megváltoztassa, módosítsa, ahhoz hozzáadjon, arról eltávolítson vagy a hozzáférést hozzáférhetetlenné tegyen.  

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG SEM AZ AXN SEM KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, SEM AZOK TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, IGAZGATÓI, RÉSZVÉNYESEI, ÜGYNÖKEI VAGY LICENCIA-ADÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖNNEL, VAGY MÁS SZEMÉLLYEL SZEMBEN SEMMILYEN FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLY ALAPJÁN (LEGYEN AZ SZERZŐDÉSSZEGÉS, VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY EGYÉB) SEMMILYEN KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYI VAGY BÜNTETŐ KÁROKÉRT ("EXEMPLARY DAMAGES"), BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NYERESÉG- VAGY HASZONKIESÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT, JÓHÍRNÉV MEGSÉRTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, HASZNÁLAT KIESÉSBŐL VAGY ADATVESZTÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT ILLETVE EGYÉB IMMATERIÁLIS KÁROKAT (MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA AZ ILLETŐ FELEKET ÉRTESÍTETTÉK, TUDTAK, VAGY TUDNIUK KELLETT VOLNA A KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL) ABBAN AZ ESETBEN HA A KÁRT AZ OLDAL, VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZÉNEK ÖN ÁLTALI (VAGY MÁS SZEMÉLY, AZ  ÖN FIÓKJÁNAK HASZNÁLATA SORÁN) HASZNÁLATA OKOZTA. ÖN ELISMERI, HOGY A JELEN FELTÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ ELŐNYÖK MEGFELELŐ ELLENTÉTELEZÉSÉT KÉPEZIK A FENT LEÍRTAK SZERINTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSNAK ÉS/VAGY KIZÁRÁSNAK.

KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Egyes országok jogszabályai nem engedélyezik bizonyos szavatosságvállalások kizárását illetve a felelősség kizárását vagy korlátozását járulékos károk és következményi károk esetében. Ebben az esetben a fenti korlátozások és jogi nyilatkozatok Önre nem vonatkoznak. Az alkalmazandó jogszabályok által meg nem engedett mértékben szavatosság- és felelősségkorlátozásról tett jogi nyilatkozatok helyett az AXN felelőssége és szavatosságvállalása az alkalmazandó jogszabályok szerinti lehető legszűkebb mértékű és a lehető legrövidebb ideig tart.

KÁRTALANÍTÁS

Ön kijelenti, hogy kártalanítja és megvédi az AXN-t, kapcsolt vállalkozásait, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, képviselőit, licencia-vevőit, meghatalmazottait, jogutódait és engedményeseit mindennemű igénnyel, felelőséggel, kárral, veszteséggel, költséggel, kiadással és díjjal szemben (beleértve az ésszerű külsős ügyvédi díjakat és költségeket is), amelyek a fenti feleknél az alábbiak következtében merültek fel: (i) az Ön bármilyen Felhasználói Tartalmai; (ii) amennyiben Ön a Licenciákból eredő jogait nem a jelen Feltételekben meghatározott kötelezettségeinek megfelelően gyakorolja; (iii) amennyiben jelen Feltételekben meghatározott szavatolásait, kijelentéseit, vállalásait, felelősségvállalásait vagy egyéb kötelezettségeit megsérti; (iv) amennyiben más személy szellemi tulajdonjogát, személyiségi jogát, nyilvánossághoz fűződő jogát vagy egyéb jogát megsérti; (v) amennyiben Ön és/vagy más személy az Ön felhasználói fiókján keresztül az Oldalra történő belépéssel és/vagy annak használatával (részben vagy egészben) megsérti az Alkalmazandó Jogszabályokat és/vagy jelen Feltételeket; vagy (vi) az Ön által elkövetett szándékos károkozás, vagy a más által, az Oldalra történő belépés céljából az Ön felhasználói fiókját használva elkövetett szándékos károkozás az Ön általi (és/vagy más ilyen személy általi) Oldal-használat (részben vagy egészben) kapcsán. Az AXN fenntartja magának a jogot arra, hogy átvegye az Ön kártalanítási kötelezettsége körébe tartozó ügyben való kizárólagos védekezést és irányítását, amely esetben Ön köteles együttműködni az AXN-el a védekezés során. Ez a rendelkezés teljes mértékben hatályban marad függetlenül az Ön általi Oldal-használat megszűnésétől.

OFCOM

Az OFCOM szabályozza a lekérhető program szolgáltatások szerkesztői tartalmát. Ez magában foglalja az olyan anyagokra vonatkozó szabályozás betartásának ellenőrzését, melyek alkalmasak lehetnek gyűlöletkeltésre, a 18 éven aluliak fejlődését súlyosan kedvezőtlenül befolyásolhatják, ellenőrzik továbbá a műsorokban történő termékelhelyezést, valamint a szolgáltatások vagy műsorok támogatását. Ön bármely fenti vonatkozásban panaszt nyújthat be a lekérhető szolgáltatásunkkal kapcsolatosan az OFCOM-hoz az online panaszbejelentő űrlap használatával a https://ofcomforms.secure.force.com/formentry/SitesFormCSLEOnDemandComplaints oldalon. Panaszát elküldheti az OFCOM részére postai úton is a következő címre: PO Box 1285, Warrington WA1 9GL United Kingdom.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az OFCOM csak a lekérhető video szolgáltatásaink szerkesztői tartalma vonatkozásában tölti be a szabályozó hatóság szerepét. A szolgáltatásainkban megjelenő reklámok vonatkozásában az Advertising Standards Authority (“ASA”) a szabályozó hatóság. Az ASA panasz eljárása elérhető a https://www.asa.org.uk/Complaints oldalon. Panaszát postai úton is elküldheti az ASA részére a következő címre: Advertising Standards Authority, Mid City Place, 71 High Holborn, London WC1V 6QT vagy telefonon is panaszt tehet a következő telefonszámon: 020 7492 2222.

Az Oldal Szolgáltatásokkal kapcsolatos, szerkesztői tartalomra vagy reklámokra vonatkozó kérdések vagy panaszok e-mailben elküldhetők az axn_ce@spe.sony.com e-mail címre vagy postai úton az Columbia Pictures Corporation Limited, Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London, W1F 9LU, másolatban: Sony Pictures Television Central Europe Kft. Capital Square, 1133 Budapest, Váci út 76. címre.

További információ elérhető az OFCOM-ról a www.ofcom.org.uk, az ASA-ról pedig a www.asa.org.uk oldalon.

BEJELENTÉS SZERZŐI JOGI JOGSÉRTÉSRŐL; KIJELÖLT SZERZŐI JOGI KÉPVISELŐ

Az AXN tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait. Megfelelő bejelentés esetén az AXN eltávolítja azokat a Felhasználói Tartalmakat (és egyéb Oldal tartalmat), amelyek szerzői jogot sértenek. Az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. fejezete 512. bekezdésének megfelelően az AXN külön eljárást alakított ki az Oldalon elkövetett, sérelmezett szerzői jogi jogsértések írásbeli bejelentésének fogadására és a vonatkozó jogszabállyal összhangban történő feldolgozására. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy valamely mű olyan módon került lemásolásra, ami szerzői jogi jogsértést valósít meg, úgy kérjük, a sérelmezett jogsértésről küldjön bejelentést ("Jogsértés Bejelentése") az AXN szerzői jogi képviselőjének az alább megadott címre, a következő adattartalommal: (i) a sérelmezett szerzői jogi jogsértéssel érintett mű azonosítása; (ii) annak az anyagnak a beazonosítása amellyel a jogsértést elkövették, valamint elegendő információ ahhoz, hogy az AXN a kérdéses anyagot lokalizálni tudja; (iii) az Ön elérhetőségei, olyan mértékben amely elegendő ahhoz, hogy az AXN felvegye Önnel a kapcsolatot, úgymint lakcím, telefonszám, és amennyiben van: e-mail cím; (iv) Ön által tett nyilatkozatot arról, hogy legjobb tudomása szerint a szerzői jog jogosultja, meghatalmazottja nem adott engedélyt a kérdéses használatra vagy az a jogszabály alapján nem engedélyezett; (v) Ön által tett nyilatkozatot arról, hogy büntetőjogi vagy polgári jogi felelőssége tudatában vallja, hogy a fenti bejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, hogy a szerzői jog jogosultja Ön, vagy felhatalmazása van a szerzői jog jogosultja nevében eljárni; és (vi) az Ön papír alapú, vagy elektronikus aláírása.    

SPE Kijelölt Szerzői Jogi Képviselő
Content Protection Group
10202 W. Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
United States of America
Az SPE Kijelölt Szerzői Jogi Képviselő Telefonszáma: 310-244-3450
Az SPE Kijelölt Szerzői Jogi Képviselő Fax száma: 310-244-1742
Az SPE Kijelölt Szerzői Jogi Képviselő
E-Mail címe: Copyright_Agent@spe.sony.com

A Jogsértés Bejelentésének megküldésével Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az AXN továbbíthatja az Ön által tett Jogsértés Bejelentést és az azzal kapcsolatos kommunikációt azon felhasználók számára, akik közzétették az Ön bejelentésében azonosított művet.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy Felhasználói Tartalmát jogtalanul távolították el az Oldalról, úgy ellen-bejelentést küldhet az AXN-nek. A szövetségi jogszabályok értelmében felelős lesz azokért a károkért, amelyek a nem valós alapokon nyugvó ellen-bejelentésből származnak. Az Egyesült Államok Törvénykönyvének 17. fejezete 512. bekezdésének értelmében ahhoz, hogy ellen-bejelentése hatályos legyen, úgy írásban kell azt megtennie, az SPE Kijelölt Szerzői Jogi Képviselőjének megküldve, a következő alapvető adattartalommal: (i) papír alapú, vagy elektronikus aláírása; (ii) az eltávolított, vagy hozzáférhetetlenné tett anyag beazonosítása és annak a helynek a beazonosítása, ahol az korábban az Oldalon megjelent; (iii) Ön által tett nyilatkozatot arról, hogy büntetőjogi vagy polgári jogi felelőssége tudatában vallja, hogy legjobb tudomása szerint az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett anyag egy tévedés, vagy téves beazonosítás miatt került eltávolításra, vált hozzáférhetetlenné; és (iv) az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, és egy Ön által tett nyilatkozat arról, hogy aláveti magát a lakóhelye szerinti Szövetségi Kerületi Bíróság (Federal District Court) kizárólagos illetékességének (illetve nem amerikai egyesült államokbeli lakóhely esetén a Kaliforniai Központi Kerületi Bíróságkizárólagos illetékességének), továbbá arról, hogy az idézést elfogadja attól a személytől (vagy ennek a személynek a képviselőjétől), aki az eredeti Jogsértés Bejelentést megtette, amelynek eredményeképpen az Ön Felhasználói Tartalmát eltávolították, amennyiben ez a személy peres eljárást indít Ön ellen. Az ellen-bejelentés megküldésével Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az AXN továbbíthatja az Ön által tett ellen-bejelentést és az azzal kapcsolatos kommunikációt annak a személynek, aki az eredeti Jogsértés Bejelentést megtette, aminek eredményeképpen az Ön Felhasználói Tartalmát eltávolították, valamint további harmadik személyek részére.

KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

JELEN FELTÉTELEKET KALIFORNIA ÁLLAM JOGSZABÁLYAIVAL ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK JOGSZABÁLYAIVAL ÖSSZHANGBAN KELL ÉRTELMEZNI ÉS VÉGREHAJTANI, FÜGGETLENÜL BÁRMILYEN JOGVÁLASZTÁSTÓL, VAGY ÁLTALÁNOS JOGELVEK ÖSSZEÜTKÖZÉSÉTŐL, VALAMINT FÜGGETLENÜL AZ ÖN LAKÓHELYÉTŐL. MINDEN KERESETET VAGY KÖVETELÉST, AMI JELEN FELTÉTELEKKEL, VAGY AZ OLDAL, TOVÁBBÁ JELEN FELTÉTELEK ÉS/VAGY A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KIKÖTÉS RENDELKEZÉSEINEK MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS, ABBÓL ERED, AZT ÉRINTI VAGY EGYÉBKÉNT AZZAL KAPCSOLATBAN ÁLL, A JAMS ("JAMS") ("JUDICIAL ARBITRATION & MEDIATION SERVICES") ELŐTT KELL BENYÚJTANI, ANNAK EGYSZERŰSÍTETT VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYAI ALATT MEGHOZOTT JOGERŐS ÉS KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ÍTÉLET MEGHOZATALA CÉLJÁBÓL, MELY VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA A LOS ANGELES MEGYEI CALIFORNIÁBAN KERÜL SOR, EGY VÁLASZTOTTBÍRÓ ELŐTT, AKI A CALIFORNIAI POLGÁRI PERRENDTARTÁS 1280 §§ ÉRTELMÉBEN NYUGALMAZOTT BÍRÓ KELL, HOGY LEGYEN. A VÁLASZTOTTBÍRÓT A FELEK KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL VÁLASZTJÁK, AMENNYIBEN A FELEK NEM JUTNAK KÖZÖS MEGEGYEZÉSRE, ÚGY A JAMS ÁLTAL KÖZZÉTETT VÁLASZTOTTBÍRÓI NÉVJEGYZÉKRŐL TÖRTÉNŐ SORSOLÁS ÚTJÁN TÖRTÉNIK A VÁLASZTÁS. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS BIZALMAS, A NYILVÁNOSSÁG SZÁMÁRA NEM NYITOTT. A VÁLASZTOTTBÍRÓ DÖNTÉSE ÍRÁSBELI, INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT ÍTÉLETEN ALAPUL. A VÁLASZTOTTBÍRÓNAK JOGÁBAN ÁLL KÖZBENSŐ BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEKET, VÉGZÉSEKET VALAMINT ELŐZETES ÉS ÁLLANDÓ BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEKET HOZNI,. A FELEK NEM JOGOSULTAK RENDES BÍRÓSÁG ELŐTTI PERINDÍTÁSRA A VITÁS ÜGYBEN MIELŐTT A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG ELŐTT ELJÁRÁST NEM KEZDEMÉNYEZTEK, AZT KÖVETŐEN PEDIG RENDES BÍRÓSÁG ELŐTT KIZÁRÓLAG A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG DÖNTÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTHATÓ ELJÁRÁS.

Ez a rendelkezés teljes mértékben hatályban marad függetlenül az Ön általi Oldal-használat bármilyen módon történő megszűnésétől.

ELVÁLASZTHATÓSÁG; JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS

Amennyiben jelen Feltételek valamely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek, vagy valamely esetben végrehajthatatlannak minősülne, úgy az adott rendelkezést jelen Feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. Nem minősül jogról való lemondásnak, amennyiben az AXN elmulaszt valamely joggyakorlást, vagy jelen Feltételekből eredő rendelkezések vagy jogok érvényesítését. Ön beleegyezik abba, hogy függetlenül valamely jogszabály ellentétes rendelkezéseitől, a jelen Feltételekkel vagy az Oldal használatával kapcsolatos mindennemű követelésre, vagy eljárás megindítására a követelés, vagy az eljárásra okot adó körülmény beálltától számított 1 (egy) éven belül kerülhet sor, egyébiránt elévül. Ez a rendelkezés teljes mértékben hatályban marad függetlenül az Ön általi Oldal-használat bármilyen módon történő megszűnésétől.

MEGSZŰNÉS

Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az AXN saját belátása szerint bármikor megszüntetheti, vagy ideiglenesen felfüggesztheti az Ön Licenciák által biztosított jogait, illetve az Oldalhoz való hozzáférés jogát, valamint bármely okból eltávolíthatja, áthelyezheti és/vagy hozzáférhetetlenné teheti vagy deaktiválhatja az Ön által az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül rendelkezésre bocsájtott bármely vagy akár minden Felhasználói Tartalmat, és/vagy bármely más információt vagy adatot amit Ön (vagy/és bárki más) az Oldalon, vagy az Oldalon keresztül rendelkezésre bocsájtott. Továbbá az AXN jogában áll saját belátása szerint bármely okból kifolyólag bármikor megszüntetni az Oldalt, vagy annak egyes részeit, korlátozni a felhasználói hozzáférést előzetes értesítés mellett, vagy anélkül. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS BELEEGYEZIK ABBA, HOGY AZ AXN A JELEN INTÉZKEDÉSEK BÁRMELYIKÉNEK VAGY AKÁR TÖBB INTÉZKEDÉS MEGHOZATALÁRA AZ ÖN ELŐZETES, VAGY MÁS JELLEGŰ ÉRTESÍTÉSE NÉLKÜL IS JOGOSULT, VALAMINT ÖN ELFOGADJA, HOGY SEM AZ AXN, SEM ANNAK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI NEM FELELŐSEK ÖNNEL, VAGY MÁS SZEMÉLLYEL SZEMBEN AZ ÖN (VAGY MÁS SZEMÉLY) OLDALHOZ, VAGY ANNAK RÉSZEIHEZ  TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGSZÜNTETÉSE ÉS/VAGY AZ ÖN ÁLTAL AZ OLDALON RENDELKEZÉSRE BOCSÁJTOTT FELHASZNÁLÓI TARTALMAINAK  (VAGY MÁS SZEMÉLY FELHASZNÁLÓI TARTALMAINAK) ÁTHELYEZÉSE, ELTÁVOLÍTÁSA, HOZZÁFÉRHETETLENNÉ TÉTELE VAGY DEAKTIVÁLÁSA, TOVÁBBÁ AZ ÖN ÁLTAL (VAGY MÁS SZEMÉLY ÁLTAL) AZ OLDALON, VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁJTOTT BÁRMELY INFORMÁCIÓ VAGY ADAT ÁTHELYEZÉSE, ELTÁVOLÍTÁSA, HOZZÁFÉRHETETLENNÉ TÉTELE VAGY DEAKTIVÁLÁSA TEKINTETÉBEN. Ön jogosult bármikor felhagyni az Oldalra, vagy az Oldalon keresztül történő belépéssel, annak használatával, vagy azon történő részvétellel.

IDEIGLENES INTÉZKEDÉS

Függetlenül a jelen Feltétekben foglalt bármely ellenkező rendelkezésektől, Ön visszavonhatatlanul lemond minden ideiglenes intézkedéshez, vagy más, jogszabály alapján biztosított intézkedéshez való jogáról, továbbá egyéb intézkedések elrendelésének kérésétől, azzal kapcsolatosan és/vagy annak érdekében, hogy eltiltathassa, visszatartassa vagy más módon hátrányosan befolyásolhassa bármilyen módon az AXN vagy bármely AXN kapcsolt vállalkozások mozifilmjének, produkciójának vagy projektjének előállítását, forgalmazását, bemutatását vagy egyéb módon történő kereskedelmi kiaknázását, továbbá ilyen mozifilmekhez, produkciókhoz vagy projektekhez kapcsolódó reklámok vagy promóciók használatát, nyilvánosságra hozatalát vagy terjesztését. Ez a rendelkezés teljes mértékben hatályban marad függetlenül az Ön általi Oldal-használat bármilyen módon történő megszűnésétől.

VÁLTOZÁS A TULAJDONOS SZEMÉLYÉBEN

Addig a mértékig, amíg az AXN átruházza jogait és kötelességeit az alábbi információk tekintetében egy összefonódás, felvásárlás, vagy az AXN eszközök egy részének, vagy összességének átruházása során, valamint egy meghatározott Oldalhoz kapcsolódó eszközök egy részének, vagy egészének összefonódása, felvásárlása vagy eladása során, addig az Ön hozzájárulása megadottnak tekintendő az olyan információk nyilvánosságra hozatalához és használatához az Oldal következő tulajdonosa vagy működtetője által, amely információkat a vonatkozó AXN adatbázis tartalmaz. Ilyen összefonódás, felvásárlás, vagy eladás esetén az Oldal további használata által úgy tekintendő, hogy Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a következő tulajdonos vagy működtető által meghatározott felhasználási feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot. Ez a rendelkezés teljes mértékben hatályban marad függetlenül az Ön általi Oldal-használat bármilyen módon történő megszűnésétől.

Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

Reklám