VIASAT 3 Facebook oldal – Mém Over – NYEREMÉNYJÁTÉK - Hivatalos Szabályzat

A Játék menete

A Nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) a 2024. március 9. és 2024. április 14. közötti időtartamban a "Mém Over" című műsorból a VIASAT 3 Facebook oldalán közzétett történetek alá, kommentben leadott szavazattal lehet részt venni. Szervező minden epizód után közzétesz a műsorból négy (4) vicces történetet a VIASAT 3 Facebook oldalán. A résztvevőknek lehetőségük nyílik kommentben a kedvenc történeteikről szavazni, a szerencsés nyertesek pedig értékes nyereményekben részesülnek.

 1. A nyereményjáték öt (5) fordulóból áll, amelyek az egyes adások után zajlanak. Az első forduló az 1. adás után kezdődik, míg az utolsó a 5. adás után ér véget.
 2. Résztvevők feladata:
 • A résztvevőknek a közzétett történetek közül kell kiválasztaniuk a kedvencüket, amelyet kommentben meg kell jelölniük a megfelelő poszt alatt.
 • Szervező egy résztvevő által, egy fordulóban, csak egyetlen hozzászólást vesz figyelembe.
 • Eredményhirdetés:
  • Szervező a nyerteseket minden forduló végén, sorsolással választja ki.
 • Különdíj:
  • A Játék végeztével az összes résztvevő közül kisorsolásra kerül egy Dombóvár István által aláírt „What Do You Meme” elnevezésű társasjáték is.

  A Játék időtartamán kívül küldött komment elküldője a Játékban nem vesz részt. Minden Játékos csak egy alkalommal vehet részt, az ismételt regisztrációk nem vehetők figyelembe. A Játékos a Játék időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Játékban való részvételi szándékát visszavonja.

  A Játék időtartama

  A Játék 2024. március 9-én 10:00 perckor indul, és 2024. április 11-én 16:00 perckor ér véget. Az első fordulót követően, minden forduló az adást követő hét hétfői napján 18:00 órakor indul és a következő hét hétfő napján 11:00 óráig tart. A fordulók időtartamán kívül küldött kommentek az adott fordulóban nem vesznek részt.

  Nyeremény

  Nyeremények:

  5 db ajándékcsomag (csomagonként: 1 db Bluetooth hangszóró, 1 db Mém Over pulóver, 1 db Mém Over kulacs és 1 db Mém Over zokni) a CEE Thematics Kft. felajánlásával, továbbá 1 db egy „What Do You Meme” nevű társasjáték Dombóvári István felajánlásával. A nyeremény tartalmának megváltoztatásának jogát a CEE Thematics fenntartja.

   

  A szavazás lezárása és a nyertesek kiválasztása

  Időpont:

  1. forduló: 2024. március 14. 16:00
  2. forduló: 2024. március 25. 11:00
  3. forduló: 2024. április 1. 11:00
  4. forduló: 2024. április 8. 11:00
  5. forduló: 2024. április 15. 11:00

  Nyeremény átadása: A nyereménycsomagot a Szervező szolgáltatja és juttatja el a nyertesnek, közös megegyezést követően.

  Szabályzat

  A CEE Thematics B.V. (továbbiakban: Szervező vagy CEE Thematics) a Játék időtartama szerint elindítja a Játékot. A Szervező Játékában való részvétellel Ön kijelenti és vállalja, hogy megértette és egyetért a Hivatalos Szabályzatban foglaltakkal, és beleegyezik, hogy CEE Thematics bármilyen döntését magára kötelezőnek ismeri el, ideértve ezen Hivatalos Szabályok bármilyen értelmezését is. 

  1. A résztvevőknek állampolgársággal vagy nyilvántartott lakóhellyel kell rendelkezniük abban az országban, ahol a Játék zajlik és a VIASAT 3 televíziós csatorna fogható, azaz Magyarországon.
  2. Résztvevők/ nyertesek csak olyan cselekvőképes, természetes személyek lehetnek, akik 2024. március 8-ig betöltötték 18. életévüket és a www.facebook.com weboldalon érvényes regisztrációval rendelkeznek.
  3. A Játék során 5 (öt) fordulóban vicces történetek kerül fel a VIASAT 3 Facebook oldal üzenőfalára. A nyertesek azon résztvevők csoportjából kerülnek ki, akik a Játékhoz kapcsolódó Facebook oldal üzenőfalán megosztott bejegyzések alá a legtöbb pozitív reakciót elérő „mémeket” posztolják a Játék időtartama alatt. A nyeremények elosztása a Nyeremények pontban meghatározottak szerint történik.
  4. A díjak nyerteseit a Szervező a VIASAT 3 Facebook oldalon keresztül értesíti nyereményük birtokba vételéről.
  5. A Nyereményjátékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek PTK. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
  6. Semmilyen vásárlás nem szükséges. A nevezések költségeit illetően, a felelősség a résztvevőket terheli ideértve az esetleges adókat is.
  7. A nyeremény nem átruházható, és nem váltható készpénzre sem.
  8. A Szervező fenntartja a Játék meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogait, valamint jogában áll a Hivatalos Szabályzat bejelentés nélküli módosítása. A Hivatalos Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a VIASAT 3 Facebook oldalon.
  9. A Szervezőt és ügynökeit, társvállalatait és/vagy képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a nevezések elvesztéséért, amennyiben azt a telefonvonalak vagy rendszerek vagy az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben a telefon vagy internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a nevezés a határidő lejártát követően érkezik meg. Ugyanez vonatkozik az elveszett, ellopott, rossz címre küldött, rossz helyre érkezett nevezésekre, valamint azokra, amelyeknek postai költségét nem fizették meg. A nevezés érvénytelen, amennyiben olvashatatlan, pontatlan, hiányos, sérült, megcsonkított, megmásított, meghamisított, géppel reprodukált, bármilyen módon szabálytalan vagy egyébként nem felel meg ezen Hivatalos Szabályoknak.
  10. A Játékban való részvétellel, kivéve ahol ezt az alkalmazandó kógens jogszabályok tiltják, minden résztvevő a Hivatalos Szabályzat ezen bekezdése értelmében felruházza a Szervezőt, annak társvállalatait, jogutódait, engedélyeseit, engedményeseit és a Szervező által felhatalmazottakat  azzal az örökös, térítésmentes, jogdíj-fizetés mentes, átruházható, teljes egészében tovább engedélyezhető, a világ egész területére vonatkozó, visszavonhatatlan, nem kizárólagos joggal és engedéllyel, hogy a nevezést, a résztvevő nevét, arcképét, képét, fényképét, hangját, előadását, küldeményét, aláírását, árnyképét, hangokat és/vagy életrajzi adatot amely ezekben és/vagy a résztvevő nevezéséhez társuló regisztrációs információban található, bármilyen médiában bármilyen formában, technológia vagy tartalom átviteli mechanizmus útján, amely a tudomány állása szerint ismert vagy a későbbiekben feltalált, bármilyen célból,  (beleértve, korlátozás nélkül, a Játékkal, annak adminisztrációjával, az elbírálással, reklámozással és/vagy népszerűsítésével kapcsolatos célokat, és a promócióval, reklámozással, népszerűsítéssel kapcsolatos és/vagy a Szervező Közép Európai Irodája általi más hasznosítást,) használja, átalakítsa, lefordítsa, reprodukálja, szerkessze, módosítsa, leszármaztatott műveket készítsen belőle, összekapcsolja más művekkel, közzé tegye, továbbítsa, előadja, megjelenítse, megjelentesse, közölje, közölje a nyilvánossággal, sugározza, új formátumba alakítsa, hozzáférhetővé tegye, terjessze, szétossza és /vagy egyébként hallás utáni és/vagy vizuális úton hasznosítsa (a fentiek közül bármelyikre illetőleg módozatok közül többre egységesen a “Használat” hivatkozás vonatkozik) további beleegyezés vagy további megfontolás szükségessége nélkül.
  11. A nyertest az Facebook Oldal Adminisztrátora (VIASAT 3 néven) tájékoztatja a VIASAT 3 Facebook oldalon. Minden nyertesnek haladéktalanul vissza kell igazolnia a díj átvételére vonatkozó szándékát Facebook üzeneten keresztül, melyben meg kell adnia postacímét, ahová a nyereményt postázhatjuk. Amennyiben a Szervező nem kap választ a nyertestől két (2) munkanapon belül onnantól számítva, hogy az első kapcsolatfelvétel az Adminisztrátor kezdeményezésére megtörtént, a nyertest kizárjuk a Játékból, kivéve, ha ez az időtartam meghosszabbodik a helyi jog vagy a Szervező saját döntésének értelmében. Amennyiben egy nyertes ezért vagy más okból, például, mert alkalmatlannak találták, vagy mert nem tartotta be ezeket a Hivatalos Szabályokat, kizárásra kerül, a soron következő, arra jogosult résztvevő kapja meg a díjat. Ez addig ismétlődik, amíg az összes díjkiosztásra nem kerül. Abban az esetben, ha egy díj átvételére senki nem jelentkezik, egy második díjkiosztás kerül megrendezésre, amelyet megelőz ugyanaz a kiválasztási eljárás, amely a korábbi díjkiosztásnál a díjazás menete kapcsán már említésre került. A Szervező és ügynökei, társvállalatai és/vagy képviselői minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy értesítsék a nyerteseket, ugyanakkor semmilyen felelősség nem terheli őket, ha a nyerteseket nem lehet elérni telefonon, e-mail útján, hagyományos postai úton vagy a Facebook korlátozott kommunikációs lehetőségein keresztül a két (2) napos időszak végéig. A nyertesek személye nem válik hivatalossá ameddig a nevezést nem hitelesítették. A Szervező minden döntése végleges és visszavonhatatlan, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.
  12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy diszkvalifikálja és/vagy kizárja a Játékból azokat a játékosokat, akik a Hivatalos Szabályzatban foglaltakat közvetlenül vagy közvetetten megváltoztatták, áthágták, nem feleltek meg szabályainak, és/vagy azokat is, akik tetteikkel vagy tétlenségükkel a Szervező véleménye szerint ártanak, kárt okoznak a Szervezők és/vagy a Játék nevének, arculatának és hírnevének, vagy rossz színben tűntetik fel azokat.
  1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás vagy annak megalapozott gyanúja.
  2. A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).
  1. A játékosok ezúton lemondanak arról a jogukról, hogy a Játékkal vagy a Hivatalos Szabályzattal kapcsolatos vagy azokat érintő bármely – akár szerződéses, akár szerződésen kívüli – esetben, a Játék során vagy azzal kapcsolatosan felmerülő követelésüket bírósági úton rendezzék.
  2. Minden résztvevő teljes mértékben felmenti és mentesíti a Szervezőt és részlegeit, társvállalatait, leányvállalatait, igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit és ügynökeit, úgyszintén a Játék minden esetleges támogatóját és mindenki mást, aki kapcsolatban áll a Játék kidolgozásával és lebonyolításával (együttesen: a „Felmentett Felek”) mindennemű jogi igény, kár, veszteség, követelés, kereseti jogalap, eljárás, költség és/vagy felelősség alól, amely (i) a résztvevő nevezésének, a Játékban való részvételének, részvételi kísérletének vagy részvételi képessége hiányának; (ii) a nevezésnek és/vagy bármilyen beadványnak (és/vagy bármely része); a Felmentett Felek által történő Használatának (iii) a résztvevő azon mulasztásának, hogy betartsa bármely vagy több rendelkezését a Hivatalos Szabályoknak vagy bármilyen egyéb alkalmazandó jogszabálynak vagy előírásnak; (iv) a résztvevő általi bármilyen személy vagy szervezet nevének, arcképének, hangjának, munka során előállított termékének, márkanevének, védjegyének, logójának jogosulatlan használatának, ahol ez alkalmazandó; (v) bármilyen jótállás, képviselet (ideértve korlátozás nélkül bármilyen megfelelőséggel kapcsolatos képviseletet) vagy bármilyen, a résztvevő által készített, a Játékkal kapcsolatos szerződés megszegésének vagy állítólagos megszegésének; (vi) az esetleges nyeremény elfogadásának és/vagy használatának; (vii) bármilyen jogosultságnak vagy előnynek amivel a résztvevő ruházta fel a Szervezőt a Játékkal kapcsolatban; és/vagy (viii) a résztvevő hanyagságának, szándékos rosszhiszemű magatartásának, bármely alkalmazandó jogszabály vagy előírás vagy ezen hivatalos szabályok megsértésének, vagy a résztvevő által mások szellemi tulajdonának, személyiségi jogainak, jó hírnévhez való jogának vagy más jogának megsértésének eredménye, ezekkel kapcsolatos vagy ezekből adódik vagy azt állítják, hogy ezekből adódott, ezt eredményezi vagy ezekkel  kapcsolatban áll.
  3. A Játék érvénytelen ott, ahol megrendezése jogszabályba ütközik. Minden vonatkozó országos és helyi területi hatályú joganyag alkalmazandó.
  4. A Játékkal kapcsolatos kérdéseit vagy észrevételeit a következő címre küldje:

  CEE Thematics Kft.
  1133 Budapest, Váci út 76.,
  Magyarország

  1. A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. Törvény hatálya alá.
  2. A játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.
  3. A nyereményhez tartozó személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési, valamint a nyeremény átadásához kapcsolódó költséget a CEE Thematics Kft. viseli.

  Adatvédelem

  1. A szervező betartja a legszigorúbb adatvédelmi normákat es a vonatkozó jogi rendelkezéseket, különösen az EU adatvédelmi rendeletét [GDPR].
  2. A jelentkezes es a Játékban való részvétel, továbbá a nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező.
  3. A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a játék kapcsán:

   

  Játékosok esetében: Facebook profilnév

   

  Nyertes eseteben: név, cím, telefonszám, email cím

   

  1. A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, [GDPR 6. cikk (1) a) pont]. A Játékosok hozzájárulásukat a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. Minden résztvevő beleegyezik, hogy a nyertesek közé kerülése esetén nevét közzé tegyük a VIASAT 3 Facebook oldalon, mint díjnyertes játékost. A Játékban való részvétellel a játékosok automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a Játékhoz kapcsolódó anyagokon a Szervező nyilvánosságra hozza, és egyéb promóciós célokra felhasználja.
  2. A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés eseten a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.
  3. A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatában meghatározott időtartam alatt kezeli.
  4. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: CEE Thematics Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) A Játékos ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.
  5. A Nyereményjáték lezárultával a nyertes/nyertesek személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A nyertes/nyertesek személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, azt követően pedig törli.

   

  Budapest, 2024. március 7.

  Kövess minket